Kategorie soutěže

Mladší kategorie

„VODA A ŽIVOT“Předškoláci
Volná výtvarná technika*

Žáci 1.až 3. třídy ZŠ
Volná výtvarná technika*

Žáci 4. až 6. třídy ZŠ
Volná výtvarná technika*

Starší kategorie

„VODA JAKO DÁRCE ŽIVOTA A NOSITEL ZKÁZY“Žáci 7. až 9. třídy ZŠ
Fotografie
Povídka, pohádka
Volná výtvarná technika*

Studenti středních škol a učilišť
Fotografie
Povídka, pohádka
Volná výtvarná technika*
Ekofór

Studenti vysokých škol a dospělí do 26 let
Fotografie
Povídka, pohádka
Volná výtvarná technika*
Ekofór


* Volná výtvarná technika se zachováním dvojrozměrnosti výsledného díla