Letošní téma: Naše krajina

Uzávěrka soutěže: 16. 11. 2022

Jaká krajina je blízká Tvému srdci? Máš v krajině nějaké oblíbené místo? Jak krajinu vnímají například ptáci pohledem shora nebo žížaly ukryté před svitem světla? Čím je tato krajina jedinečná?
Pojďme se společně podívat, jaká je naše krajina – náš domov. To kouzelné místo, které se mění vlivem přírody i vlivem člověka.
Stačí si jen vybrat a začít tvořit nová výtvarná díla. 🌳🧑🏽‍🤝‍🧑🏻
Více k tématu zde

Kategorie

U soutěžních kategorií jsou uvedeny možné umělecké kategorie.

MladšíPředškoláci
Volná výtvarná technika*

Žáci 1.až 3. třídy ZŠ
Fotografie
Volná výtvarná technika*

Žáci 4. až 6. třídy ZŠ
Fotografie
Volná výtvarná technika*
Ekofór

StaršíŽáci 7. až 9. třídy ZŠ
Fotografie
Povídka, pohádka
Volná výtvarná technika*
Ekofór

Studenti středních škol a učilišť
Fotografie
Povídka, pohádka
Volná výtvarná technika*
Ekofór


Handicapovaní a žáci speciálních škol

(bez rozlišení věku soutěžících)

Fotografie
Povídka, pohádka
Volná výtvarná technika*
Ekofór


* Volná výtvarná technika se zachováním dvojrozměrnosti výsledného díla.

Ekofór — díla budou ze všech soutěžních kategorií hodnocena dohromady s přihlédnutím k jejich počtu a věku autorů

Podmínky a pravidla soutěže

Soutěžní podmínky

 • Pořadatelem soutěže je Hnutí Brontosaurus.
 • Soutěž je určena pro autory ve věku 4 – 19 let.
 • Do soutěže budou zařazeny jen práce vztahující se k tématu soutěže.
 • Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo ze soutěže vyřadit práce a fotografické snímky s neetickým či urážlivým obsahem.
 • Zaslané práce se nevracejí.
 • Jeden soutěžící může přihlásit do soutěže max. 3 práce.
 • Pořadatel si vyhrazuje právo zveřejnit a vystavit zaslané práce (za dodržení autorských práv).
 • Poštou zasílané práce musí být čitelně označeny: jménem a příjmením autora, soutěžní kategorií, uměleckou kategorií, kontaktním emailem, adresou školy/bydliště a názvem díla. Můžete si stáhnout štítek k označení: Označení dílka
 • Do soutěže nelze přihlašovat práce a fotografie profesionálních autorů, pořadatel soutěže si vyhrazuje právo takovéto práce vyřadit.
 • Nelze přihlásit práce z předchozích ročníků soutěže.
 • Práce budou hodnoceny z hlediska tematické i umělecké originality, vyjádření tématu i technického provedení práce.
 • Zasláním díla/děl do soutěže soutěžící souhlasí s výše uvedenými podmínkami a s tím, že Hnutí Brontosaurus je oprávněno práce  využít pro nekomerční vystavení a publikování.

📷 Fotografie

 • Fotografie je také možné do soutěže přihlásit zasláním na e-mail mrp@brontosaurus.cz. E-mail musí taktéž obsahovat jméno a příjmení autora, soutěžní kategorii, uměleckou kategorii, název práce a adresu školy nebo bydliště (pro případné zaslání výhry).
 • Každý účastník zasláním snímků zároveň prohlašuje, že fotografie pořídil osobně a má neomezená práva poskytovat dalším osobám práva jejich užití v neomezeném rozsahu, a že osoby zachycené na pořízeném snímcích souhlasí se zveřejněním snímků dle podmínek soutěže.
 • Fotografie od malých dětí – pomoc rodičů jen v nejmenší možné míře.

🎨 Výtvarné dílo

 • Nejmenší možný rozměr díla je formát A4, největší A0.
 • Volná výtvarná technika se zachováním dvourozměrnosti výsledného díla. 
 • Upozorňujeme, že trojrozměrné práce nemohou být přijaty do soutěže.

📄 Literární dílo

 • Účastník si může vybrat, zda napíše povídku nebo pohádku.
 • Hodnotí se, nakolik dané dílo splnilo téma, jeho originalita (vlastní přínos) a celkový dojem.

😃 Ekofór

 • Ekofór je soutěž kreslených, vyfotografovaných (fotomontáž, koláž) vtipů s ekologickou tématikou.
 •  Můžete využít svoji kreativitu a vybrat si vlastní styl provedení, hodnotí se zejména nápad a originalita nápadu.
 • Díla budou ze všech soutěžních kategorií hodnocena dohromady s přihlédnutím k jejich počtu a věku autorů

E-mail a adresa pro zasílání prací

E-mail:  mrp@brontosaurus.cz

Máme rádi přírodu
Hnutí Brontosaurus
Hvězdová 10
Brno
602 00

Podrobnější informace najdete v Jak se zapojit.

Vyhlášení výsledků

Výsledky soutěže budou oznámeny výhercům a zveřejněny na webu a sociálních sítích vyhlašovatele v první polovině ledna 2023. Slavnostní vyhlášení s předáním cen proběhne v lednu 2023 v Knihovně Jiřího Mahena v Brně.  Při vyhlášení výsledků proběhne i výstava vítězných prací.

Hodnocení prací

Díla, která nebudou splňovat soutěžní podmínky, budou vyřazena. Hodnoticí komise bude složena ze zástupců vyhlašovatele a přizvaných odborníků. V každé kategorii budou vybrány tři nejlepší práce. Komise hodnotí nápad, originalitu díla, kvalitu provedení a zvládnutí techniky.

Ceny 

Oceněna budou první tři místa v každé kategorii. Výherci obdrží pozvání na slavnostní vyhlášení, kde budou předány zajímavé a hodnotné ceny odpovídající věkové kategorii.

Prezentace

Vítězné práce budou publikovány v galerii na webu Hnutí Brontosaurus a na dalších stránkách spadajících pod Hnutí Brontosaurus, na Facebookové stránce Hnutí Brontosaurus a přidružených Facebookových stránkách, na výstavách a při dalších příležitostech.