O soutěži

„Máme rádi přírodu“ je celostátní soutěž pro děti a mládež do 26 let, kterou pořádá Hnutí Brontosaurus. Soutěž má dlouholetou tradici, je organizována již od roku 1992. S potěšením sledujeme, že se do soutěže každý rok zapojuje víc a víc účastníků a máme velkou radost z jejich krásných děl. Soutěž si klade za úkol v první řadě podpořit zájem o přírodu a péči o ni. Je určena pro všechny milovníky přírody, kteří zároveň i rádi něco tvoří.

 

Letošní ročník se bude nést ve znamení vody. Bez vody by život na Zemi neexistoval. Občas bereme vodu jako samozřejmost a málokdy si plně uvědomíme, že je to naše nejvzácnější bohatství. Proto je důležité vodou šetřit a zachovávat ji čistou. Starší děti se mohou v případě zájmu zapojit do pomoci vodě a živočichům také údržbou tůní na nějaké víkendové akci Hnutí Brontosaurus. 

Čínský filozof Lao-c‘ o vodě řekl:
„Moudrý člověk je jako voda. Voda prospívá všemu a s ničím nesoupeří.“
 

Více o tématech soutěže naleznete v záložce Aktuálně. Dál už to necháme na Vaši fantazii, co vymyslíte a čím nás překvapíte. Do letošního ročníku soutěže se můžete zapojit svým výtvarným dílem, literárním příspěvkem, fotografií nebo dílem do speciální kategorie Ekofór, kterou nenajdete v žádné jiné soutěži. Jednotlivé kategorie a formy děl jsou blíže popsány v záložce Kategorie a Pravidla soutěže.

Vítězná díla budou odměněna dárkem a budou vystavena se jménem autora v Knihovně Jiřího Mahena v Brně během slavnostního vyhlášení výsledků soutěže. Díla umístíme na Facebook a také na tyto webové stránky, aby se i ostatní mohli výtvory potěšit a nebo se jimi inspirovat pro příští ročník. Zveme Vás do Galerie, kde právě můžete zhlédnout výtvory z předchozích let.

O tom, jak se přihlásit do soutěže, se dozvíte v rubrice Jak se zapojit.

Všechny důležité termíny a informace pro Vás budou přehledně zobrazené v záložce Aktuálně.  

Doporučujeme přečíst si záložku Pravidla soutěže kvůli splnění soutěžních podmínek.

Chtěli bychom poděkovat všem, kteří se soutěže zúčastní nebo o soutěži řeknou dál. Také bychom rádi poděkovali  Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Státnímu fondu životního prostředí ČR a Magistrátu města Brna, které soutěž podporují a zaštiťují. 

Tento projekt mohl být realizován díky finanční spoluúčasti Státního fondu životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.

O Brontosaurovi

Hnutí Brontosaurus je nezisková organizace, která se věnuje smysluplnému trávení volného času a ochraně a péči o přírodu a kulturní památky. Mezi její cíle patří také environmentální výchova. Pořádá zážitkové, pracovní a vzdělávací akce pro děti, mládež i dospělé. Každá z nich je jiná – můžete jet opravovat hrad, sekat louku nebo sjíždět vodu, ale na všech akcích potkáte prima partu, zažijete nevšední zážitky a určitě se kromě práce i hodně nasmějete.

O Brďo

Brďo neboli Brontosouří dětské oddíly tvoří děti a vedoucí, kteří se pravidelně schází a společně aktivně přispívají k ochraně přírody. Děti se v oddílech učí tábornickým dovednostem, orientaci v mapě, vyzkouší si jak se střílí z luku, vyrábí ptačí krmítka, přikrmuje zvěř nebo čistí studánka. Čekají je i dobrodružné výpravy, víkendovky, letní nebo zimní tábory. Děti hravou formou poznávají jak být pozornými ke svému okolí, učí se týmové práci a novým dovednostem. Na akcích organizovaných od Brďo se mohou těšit na objevování rozmanitosti přírody a na seznamení s novými kamarády.